Aktualności

Po Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Regionu RIDERS of IPA TARNÓW

2023-02-18

 roi

W piątek 17.02.2023r odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Regionu RIDERS of IPA TARNÓW. Prowadzącym zebranie był dotychczasowy przewodniczący regionu – Stanisław Smoleń.

Zgodnie z wymogami formalnymi zostały przedstawione sprawozdania :

-z działalności Regionu Riders Of IPA Tarnów,

-skarbnika Regionu ze stanu finansów za 2022 rok,

-Komisji Rewizyjnej Regionu za 2022 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Prezydium Regionu.

W głosowaniach przyjęto wszystkie w/w sprawozdania.

 

Zgodnie z porządkiem zebrania po krótkiej dyskusji przeprowadzono wybory Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu Riders Of IPA Tarnów.

Po przedstawieniu kandydatów, w głosowaniu jawnym wyboru dokonano:

do Prezydium Regionu,

Przewodniczący Prezydium         Stanisław Smoleń

Sekretarz Prezydium                  Waldemar Budzik

Z-cz Sekretarza Prezydium         Sławomir Brotaj

Skarbnik                                   Bogusław Bożek

Członek Prezydium                    Szczepan Tokarczyk

 

do Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji              Dariusz Piątek

Członek Komisji.                          Robert Leszczyński

Członek Komisji                         Grzegorz Pustuła

 

 

Na zebraniu wydano aktualne legitymacje członkowskie jak i zostały zebrane składki na rok 2023.

Wszystkich zainteresowanych odbiorem legitymacji jak i opłaceniem składki prosimy o kontakt ze skarbnikiem.