Aktualności

13-15 kwietnia 2018 : ZAPROSZENIE OD IPA BRCKO - SEKCJA BOŚNIA i HERCEGOWINA.

2018-03-04

Darco PUDIC z IPA BRCKO napisał w Zaproszeniu :

You are invited on IPA days in Brcko from 9-15 april 2018 hope we will meet you there at least from 13-15 april. Please confirm your arrival and how many members is coming, so we can make arrangment. For payment we will let you know shortly. Thank you

 

Zapraszam na dni IPA BRCKO w dniach 9-15 kwietnia 2018 r., Mając nadzieję, że spotkamy się tam w dniach 13-15 kwietnia. Proszę potwierdzić swój przyjazd i liczbę członków, więc możemy umówić się na spotkanie. W sprawie płatności wkrótce powiadomimy Cię o tym. Dziękuję