RIDERS of IPA Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
V JUBILEUSZOWY RAJD MOTOCYKLOWY - BESKIDY 2018.
Autor Wiadomość
Havana
Havana

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 11
Wysłany: 17 Luty 2018, 09:42   

Hehe. Ta szlachetna twarz ju? gdzies chyba widzialem! 👍
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 17 Luty 2018, 13:04   

:-P
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 25 Luty 2018, 11:56   

Witam !
Tej tre?ci informacj? otrzyma?em od Prezydenta IPA Regionu Fiemme i Fassa / W?ochy / :

Ciao sono il presidente I.P.A. Fiemme e Fassa con sede Predazzo. Voglio salutarvi e dirvi che sono onorato di far parte del vostro gruppo . Parteciperò con degli amici e soci I.P.A. al vostro motoraduno dal 6 al 9 di Settembre 2018. Per il momento un carissimo saluto dall'Italia e sempre "Servo per Amikeco)

T?umaczenie na j?zyk polski :

Witam, jestem prezydentem I.P.A. Fiemme i Fassa z siedzib? w Predazzo. Chc? ci? pozdrowi? i powiedzie?, ?e jestem zaszczycony, mog?c by? cz??ci? twojej grupy. B?d? uczestniczy? z przyjació?mi i wspó?pracownikami I.P.A. do rajdu motocyklowego od 6 do 9 wrze?nia 2018 r. Na razie drogie powitanie z W?och i zawsze "S?uga dla Amikeco"
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 11:15   

Witam !

Z przykro?ci? i nie utulonym ?alem informuj? tych Pa?stwa, którzy do chwili obecnej nie rezerwowali miejsc noclegowych na nasz V Mi?dzynarodowy Rajd Motocyklowy - Beskidy 2018 , ?e na dzie? dzisiejszy BRAK JEST WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH.
Oczekuj? jeszcze potwierdzenia od 4 Grup i Klubów motocyklowych / w sumie ok. 45 osób / je?eli do ko?ca maja 2018 nie otrzymam ustnego potwierdzenia wówczas te miejsca b?d? do zagospodarowania.
W zwi?zku z tak? sytuacj? prosz? zainteresowanych wstrzyma? si? do ko?ca maja, by? mo?e kto? jeszcze z ró?nych powodów zrezygnuje, mo?e ulegnie presji " mo?nych Panów " z pewnego Stowarzyszenia o czym g?o?no ?wierkaj? wróbelki !!! Ale jak mówi m?dre przys?owie cyt. ... psy dupami szczekaj? a karawana idzie dalej ... koniec cytatu.

W pierwszej kolejno?ci prawo do tych miejsc b?d? mieli oczywi?cie cz?onkowie IPA.

Z wyrazami szacunku - stanley - komandor rajdu
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 16:21   

Witam !

Prezydent IPA Regionu Fiemme i Fassa / Italia / Rosario GIULIANI w melilu napisa? :

Entro il giorno 25 Aprile vi comunicherò il numero dei partecipanti. Non vediamo l'ora di fare questa esperienza.Ciao a presto

Do 25 kwietnia podam liczb? uczestników. Nie mo?emy si? doczeka?, aby to zrobi?. Witaj Do zobaczenia wkrótce

Dzi?kujemy - czekamy na Was - czujemy si? zaszczyceni.

stanley
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 8 Maj 2018, 19:35   

Taki ten "+" teraz jest na topie, ?e pozwoli?em sobie i ja :

Dla zainteresowanych informacja ... do rozpocz?cia naszego V RAJDU - BESKIDY 2018 pozosta?o dni ... 120 + :-P

ps. aby osi?gn?? ??dany efekt prosz? kliknij w obrazek - dzi?kuj?.

32087159_2126070480963605_3385909232686596096_n.jpg
Plik ściągnięto 117 raz(y) 42 KB

 
     
kiwaczek
[Usunięty]

Wysłany: 9 Maj 2018, 19:30   

No i super !!
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 14 Maj 2018, 13:37   

Dzi?kuj? naszemu Przyjacielowi z IPA S?OWACJA Igorowi KURUC za pomoc i zaanga?owanie w organizacj? naszego Rajdu.
Dzi?kuj? Panu Komendantowi Policji w Bardejowie oraz Panu Burmistrzowi tego? miasta za przychylno?? i pomoc.
Policja z Bardejowa przejmie nasze grupy na granicy polsko-s?owackiej i bezpiecznie poprowadzi po trasach na terenie S?owacji.

stanley - komandor rajdu
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 15 Maj 2018, 07:13   

REGULAMIN V RAJDU MOTOCYKLOWEGO – BESKIDY 2018
oraz zasady zachowania uczestników Rajdu

V KRAJOZANWCZY RAJD MOTOCYKLOWY – BESKIDY 2018 odb?dzie si? w dniach 06-09 wrze?nia 2018r.
Trasy rajdu przebiega? b?d? po terytorium Polski i S?owacji.

ORGANIZATOREM RAJDU JEST KLUB MOTOCYKLOWY :
RIDERS of IPA POLAND LE MC POLANDRajd b?dzie odbywa? si? przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy musz? zachowa? szczególn? ostro?no?? i zna? zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowi?zani s? do:

1.
Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowi?zkowego
podporz?dkowania si? decyzjom Dyrektorów Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego , osobom prowadz?cym grupy motocyklowe a tak?e poleceniom osób kieruj?cych ruchem drogowym na trasie Rajdu

2.
Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza si? wspó?zawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.

3.
Rajd nie jest wy?cigiem, wi?c ?ciganie si? jest zabronione !!!

4.
Ka?dy uczestnik Rajdu zobowi?zany jest do posiadania dokumentów uprawniaj?cych do jazdy motocyklem, sprawnego technicznie motocykla wyposa?onego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.

5.
Poruszania si? zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jad?c w kolumnie nale?y zachowa? odleg?o?? miedzy motocyklami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. Kolumny liczy? b?d? nie wi?cej jak 25 motocykli w tym prowadz?cy i zamykaj?cy grup?.
Grupy wyje?d?aj? na tras? w odst?pie czasu nie mniejszej ni? 15 minut.

6.
Ka?dy uczestnik rajdu zobowi?zany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do pr?dko?ci prowadz?cego oraz innych uczestników, przy zachowaniu ostro?no?ci nale?y jecha? równo i spokojnie w szyku.
7.
Przy zjazdach nie nale?y przyspiesza? , nie wolno wyprzedza?. Nale?y kontrolowa? szybko?? i hamowanie

8.
Ka?dy manewr na drodze musi by? przeprowadzony z upewnieniem si? o mo?liwo?ci bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcze?niej zasygnalizowany

9.
Podczas postoju nie nale?y tarasowa? drogi.
Postoje nale?y organizowa? poza jezdni?, na parkingu do tego przystosowanym

10.
Przed wyruszeniem Dyrektorzy Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego zapoznaj? uczestników z niniejszym Regulaminem oraz omawiaj? z uczestnikami tras? przejazdu z uwzgl?dnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzaj?cych zagro?enia,

11.
Uczestnicy bior? udzia? w Rajdzie na w?asn? odpowiedzialno??.


NA TRASIE ZABRANIA SI? :

1.
spo?ywania alkoholu i innych ?rodków odurzaj?cych,
2.
za?miecania tras Rajdu oraz miejsc przyleg?ych
3.
niszczenia przyrody,
5.
g?o?nego zachowywania si?,
6.
zbaczania z trasy Rajdu i zatrzymywania si? bez zgody prowadz?cego grup?.

ODPOWIEDZIALNO?? ORGANIZATORA
1.
Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialno?ci za wypadki i szkody wynik?e w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2.
Udzia? w Rajdzie jest dobrowolny i ka?dy uczestnik startuje na w?asn? odpowiedzialno??, niezale?nie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody wyrz?dzone przez uczestników,
4.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

POSTANOWIENIA KO?COWE
1.
Wszyscy uczestnicy startuj?cy w Rajdzie wyra?aj? zgod? na publikacj? ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materia?ach promocyjnych Organizatora.
2.
Udzia? w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem si? i akceptacj? niniejszego Regulaminu
3.
Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do Organizatora.
4.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzj? ostateczn?.
5.
Ka?dy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowi?zek zapozna? si? z Regulaminem.
Regulamin imprezy jest dost?pny u Organizatora.
6.
Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

DYREKTORZY RAJDU
ds. bezpiecze?stwa drogowego:

Peter DULIN
Asystent Sekretarza Generalnego
Sekcji S?OWACKIEJ IPA.

Andrzej WRONA
Prezydent GM UNLIMITED RIDERS POLAND
 
     
kiwaczek
[Usunięty]

Wysłany: 15 Maj 2018, 08:42   

Zapozna?em si? i akceptuj?.
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 15 Maj 2018, 09:55   

Zapozna?em si? i akceptuj?
 
     
ANDRZEJ WI?CEK
[Usunięty]

Wysłany: 15 Maj 2018, 11:46   

Zapozna?em si? i akceptuj?.
 
     
ZENON 
Zino

Dołączył: 05 Wrz 2016
Posty: 6
Skąd: Tarnów
Wysłany: 16 Maj 2018, 18:27   

Zapozna?em si? i akceptuj? .
_________________
1962
 
     
Big Dog 
Big Dog

Wiek: 55
Dołączył: 18 Sty 2016
Posty: 5
Skąd: ?abno
Wysłany: 16 Maj 2018, 19:10   

Zapozna?em si? i akceptuj?.
 
     
ZIBI

Dołączył: 29 Gru 2013
Posty: 3
Wysłany: 18 Maj 2018, 08:56   

Zapoznalem si? i akceptuj?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14