RIDERS of IPA Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
VI KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - SPISZ 2019
Autor Wiadomość
Ptasior
[Usunięty]

Wysłany: 19 Marzec 2019, 19:39   

super
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 26 Marzec 2019, 08:01   

Witam zainteresowanych !

Pragn? tylko przypomnie? tym, którzy rezerwowali miejsca na nasz Rajd - SPISZ 2019 i odwiedzaj? nasz? stron?, ?e termin uiszczenia op?aty rajdowej up?ywa z dniem 01 kwietnia 2019 i nie jest to ... PRIMA APRILIS.
Po tym terminie zwolnione miejsca zostan? przydzielone tym z Pa?stwa, którzy cierpliwie oczekuj? b?d?c na li?cie rezerwowej.

Pozdrawiam - stan-ley
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 6 Kwiecień 2019, 18:36   

Witam tych wszystkich Pa?stwa, którzy s? ju? „ po s?owie ” z Komandorem Rajdu w sprawie udzia?u w naszym @VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy - SPISZ 2019

Odpowiadaj?c na liczne pytania m.in. w jakiej odleg?o?ci od Go?ciniec H.A.T.A. w Niedzicy. / gdzie odbywa? si? b?d? oficjalne uroczysto?ci zwi?zane z otwarciem naszego Rajdu a tak?e spotkania , koncerty / s? pozosta?e o?rodki odpowiadam :
- do @O?rodek Wypoczynkowy MICHERDA – 140 m
- do @O?rodek Wypoczynkowy WATRA – 600 m
- do Go?ciniec Pod Majerzem - 650 m
- do gospodarstw agroturystycznych w polu widzenia a zale?y to od tego jaki kto ma wzrok - hahaha – bo i taka jest rzeczywisto??.

Rejestracja wszystkich uczestników Rajdu odbywa? si? b?dzie w recepcji Go?ciniec H.A.T.A. w Niedzicy . przy ul. ?w. Rozalii 9 – gdzie recepcjonist? b?dzie Stan Ley . Wraz z klubowymi Bra?mi b?dziemy oczekiwa? Pa?stwa ju? od godziny 14.00 dnia 13-go czerwca / czwartek/.

Tak – b?dzie mo?liwo?? parkowania swoich pojazdów / motocykl, samochód/ przy o?rodkach w których b?d? mieszka? na czas Rajdu uczestnicy - z tym zastrze?eniem, ?e NIE s? to parkingi dozorowane – dozorowany parking b?dzie li tylko przy Go?ciniec H.A.T.A. w Niedzicy i jest tam wystarczaj?ca przestrze? aby mogli parkowa? WSZYSCY uczestnicy Rajdu – zach?cam do skorzystania z tego typu rozwi?zania.
Je?eli jest kto? zainteresowany w którym Pensjonacie ma swoje miejsce noclegowe prosz? skontaktowa? si? telefonicznie z komandorem rajdu / 692-838-994 / codziennie w godzinach 17.00 - 19.00/
Uczestnicy Rajdu b?d? sto?owa? si? w O?rodkach w których b?d? mieszka? – prosz? mi wierzy?, ?e posi?ki b?d? takie same we wszystkich o?rodkach – a jakie to b?d? posi?ki ocenicie sami - jestem przekonany ba! jestem tego pewien , ?e b?dziecie zadowoleni i syci.

ps.wszyscy cz?onkowie Klubu Riders of IPA LE MC Poland robi? wszystko co w ich mocy a moc ich znaczna jest aby w tych dniach Bozia da?a nam pi?kn? pogod?.

Stan Ley
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 17 Kwiecień 2019, 19:24   

Witam zainteresowanych udzia?em w VI Krajoznawczym Rajdzie Motocyklowym – SPISZ 2019 !!!!!!

W dniu dzisiejszym tj. 17 kwietnia 2019r. wraz z Prezydentem mother chapter Tarnów Klubu RIDERS of IPA Tarnów ZEGAREM mieli?my przyjemno?? odwiedzi? Pensjonaty w Niedzicy gdzie w dniach 13-16 czerwca 2019 r. odb?dzie si? ju? kolejny VI nasz Rajd.
Wszelkie prace zwi?zane z dostosowaniem obiektów pod nasz przyjazd id? w dobrym kierunku z czego jako Komandor Rajdu jestem bardzo zadowolony.

W zwi?zku z tym , ?e termin uiszczenia op?aty rajdowej, która upowa?nia?a do udzia?u w naszym Rajdzie up?yn?? bezpowrotnie z dniem 15 kwietnia br. a w my?l zasady wywodz?cej si? z prawa rzymskiego PACTA SUNT SERVANDA / umów nale?y dotrzymywa? / jako Komandor tego? Rajdu podj??em jedyn? acz s?uszn? decyzj? o skre?leniu z listy tych z Pa?stwa, którzy rezerwowali miejsca a do chwili obecnej nie wywi?zali si? z tego? zobowi?zania jak te? nie kontaktowali si? z Komandorem Rajdu ustalaj?c inny termin p?atno?ci.

Zwolnione miejsca zosta?y przydzielone tym, którzy cierpliwie oczekiwali b?d?c na li?cie rezerwowej a ja … ju? dzi? ciesz? si? na spotkanie z Wami.

Prosz? nie dokonywa? ju? wp?at gdy? zostan? one zwrócone nadawcy.

Z wyrazami szacunku Stan Ley – komandor rajdu.
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 4 Maj 2019, 14:19   

Witam Pa?stwa !!!

Po raz kolejny bardzo prosz? aby NIE DOKONYWA? WP?AT upowa?niaj?cych do udzia?u w naszym VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy SPISZ 2019. gdy? b?d? zwracane jak dotychczas.
By? wyznaczony czas na dokonanie wp?at - czas min?? bezpowrotnie i Wasz udzia? tak?e.
A na przysz?o?? prosz? pami?ta? je?eli kto? deklaruje udzia?, prosi o przesuni?cie terminu - otrzymuj? zgod? i do chwili obecnej chowa g?ow? w piasek jak ... stru? to co mo?na o takich powiedzie? , no co ? mo?e kto? podpowie ?
bo dla mnie to delikatnie mówi?c ... dziecinada.
To tyle w tej kwestii.

Stan Ley - komandor rajdu
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 14 Maj 2019, 14:17   

Witam zainteresowanych !
Uzna?em, ?e ju? najwy?szy czas aby cz?onkowie chapteru Tarnów mieli wiedz? gdzie ostatecznie b?d? mieszka? w czasie trwania Rajdu tak aby po przyje?dzie na miejsce mogli spokojnie uda? si? do swoich miejsc zamieszkania na zas?u?ony wypoczynek.
Odpowiadaj?c na ewentualne pytanie ... kto przydziela? miejsca ... odpowiadam ... ja i zmienia? ju? ich nie b?d?.

Do rzeczy :
- ZIBI – H.A.T.A. II pi?tro pok. nr 26
- ZEGAR, BIG DOG, HAVANA, KIWACZEK – H.A.T.A. II pi?tro pok. Nr 33
- S?AWKO – POD MAJERZEM – BUDYNEK “A” pok. nr 8
- HALSKI – POD MAJERZEM – BUDYNEK „B” – pok. nr 25
- TOCEK – POD MAJERZEM – BUDYNEK „B” – pok. nr 26
- RICO – WATRA – ODDZIELNE WEJ?CIE – pok. nr 9
- WACEK, STANIS?AW, STACH – WATRA – BUDYNEK „B” pok. nr 5
- VICO +2 – WATRA – BUDYNEK „B” pok. nr 6
- DARECKI – WATRA – BUDYNEK „B” – pok. nr 9
- GRZEGORZ – WATRA – BUDYNEK „B” – pok. nr 10
- ZINO , ENDI – WATRA „HOLENDER ”
- ROBIN - „ POD MAJERZEM ” – „U Moniki ” pok. nr 3
- STANLEY – MICHERDA pok. nr 7

Pozdrawiam.
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 16 Maj 2019, 12:16   

zapozna?em si?. Jest Ok
 
     
ANDRZEJ WI?CEK
[Usunięty]

Wysłany: 16 Maj 2019, 18:50   

jest OK.
 
     
ZENON 
Zino

Dołączył: 05 Wrz 2016
Posty: 6
Skąd: Tarnów
Wysłany: 17 Maj 2019, 17:50   

jest OK .
_________________
1962
 
     
ZIBI

Dołączył: 29 Gru 2013
Posty: 3
Wysłany: 19 Maj 2019, 07:43   

ok
 
     
Halski71

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 3
Wysłany: 19 Maj 2019, 21:30   

Zapozna?em si?.
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 25 Maj 2019, 03:47   

Witam zainteresowanych !

Do rozpocz?cia naszego VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy SPISZ 2019 pozosta?o " oczko " !

Przypominam :

- oficjalne otwarcie Rajdu Organizator planuje na godz. 19.00 w dniu - nomen omen 13 czerwca w Go?ciniec H.A.T.A. w Niedzicy przy ul. ?w. Rozalii 9.
- we wszystkich O?rodkach w których b?d? zamieszkiwa? uczestnicy Rajdu obiadokolacja rozpoczyna si? w tym dniu o godz. 17.30
- O?rodki b?d? przyjmowa? uczestników Rajdu ju? od godziny 13.00
- rejestracja wszystkich uczestników Rajdu b?dzie odbywa? si? w Go?ci?cu H.A.T.A.

Do zobaczenia - ?ycz? spokojnej i bezpiecznej podró?y.

Stan Ley - komandor rajdu
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
Big Dog 
Big Dog

Wiek: 54
Dołączył: 18 Sty 2016
Posty: 5
Skąd: ?abno
Wysłany: 25 Maj 2019, 19:31   

Jest OK.
 
     
viko 

Wiek: 56
Dołączył: 08 Paź 2018
Posty: 3
Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Maj 2019, 07:22   

wszystko w najlepszym porz?dku .
_________________
viko
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 28 Maj 2019, 20:21   

bardzo dobrze. Ju? coraz bli?ej
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 12