RIDERS of IPA Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
II KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - BIESZCZADY 2015r.
Autor Wiadomość
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:34   II KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - BIESZCZADY 2015r.

Witam !

Mi?o mi poinformowa?, ?e zosta?a podj?ta ostateczna decyzja w sprawie organizacji II KRAJOZNAWCZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO - Bieszczady 2015.
Rajd odb?dzie si? w dniach 18-21 czerwca 2015r. i b?dzie mia? formu?? " IMPREZA ZAMKNI?TA".

Organizatorami Rajdu s? :

- Klub RIDERS of IPA Tarnów
- Klub BIESZCZADZKIE WILKI
- chapter Rzeszów Klubu KNIGHT RIDERS


Miejsce sta?ego zakwaterowania uczestników Rajdu to O?rodek Wypoczynkowy " UROCZYSKO" w m. ZWIERZY? gm. Olszanica pow. Lesko .

http://uroczysko.bieszczady.pl/atrakcje

Patronat honorowy nad Rajdem obj?li :

PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZI POLICJI nadinsp. Zdzis?aw STOPCZYK
PREZES MA?OPOLSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA PAN RYSZARD GRABSKI.

WÓJT GMINY OLSZANICA KRZYSZTOF ZAPA?A

Szczegó?y dot. Rajdu b?d? sukcesywnie przekazywane w miar? podejmowanych przez Organizatorów dzia?a?.

sd

baner_v2 11.jpg
Plik ściągnięto 120 raz(y) 389,64 KB

Ostatnio zmieniony przez STAN-ley 5 Wrzesień 2015, 18:52, w całości zmieniany 9 razy  
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 25 Październik 2014, 13:40   

INFORMACJA DOT. II RAJDU – BIESZCZADY 2015

II KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY – BIESZCZADY 2015 odb?dzie si? w dniach 18-21 czerwca 2015r.

Trasa Rajdu przebiega? b?dzie bieszczadzkimi drogami i b?dzie mia?a na celu m.in. ukazanie tego jak?e pi?knego zak?tka naszego kraju.

Sta?ym miejscem noclegowo-wypadowym b?dzie O?rodek Wypoczynkowy „ UROCZYSKO „ w miejscowo?ci ZWIERZY? gm. Olszanica pow. Lesko http://uroczysko.bieszczady.pl/atrakcje

W czasie Rajdu, przewidziane s? dwie alternatywne trasy / patrz za??czniki /:

- jedna o d?ugo?ci ok. 120 km
- druga o d?ugo?ci ok. 150 km

Postoje w miejscach widokowych oraz miejscach w szczególny sposób ukazuj?cych urok , magi? i pi?kno tego regionu naszego kraju.

Wybór b?dzie nale?a? do osoby zainteresowanej wyjazdem.

Wyj?tkiem jest dzie? 19 czerwca / pi?tek/ kiedy to b?dzie istnia?a mo?liwo??
wyjazdu autokarem - dla tych, którzy w tym dniu nie b?d? mogli z ró?nych przyczyn wyjecha? na tras? motocyklem - do Pola?czyka nad soli?ski Zalew gdzie atrakcj? tego? wyjazdu b?dzie rejs statkiem /wyjazd ten jest sponsorowany przez Organizatorów /

Szczegó?y dot. zakwaterowania :

O?rodek Wypoczynkowy „ UROCZYSKO „ przeznacza do naszej dyspozycji w tym czasie 128 miejsc noclegowych o standardzie „ wczesny Komorowski " w pokojach 2-3-4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w ?azienki.
Je?eli b?dzie wi?ksza ilo?? ch?tnych na noclegi ni? jest miejsc w O?rodku , istnieje mo?liwo?? rezerwacji dodatkowo 32 miejsc noclegowych w 8 domkach wolno stoj?cych z pe?nym w?z?em sanitarnym o standardzie j.w.
O?rodek posiada ponadto zadaszon? wiat? grillow? na 120 miejsc / do dyspozycji uczestników Rajdu/oraz odkryty basen k?pielowy / korzystanie zarówno z basenu jak i wiaty z paleniskiem w ramach op?aty rajdowej/.

A teraz meritum sprawy : koszty :

- nocleg : 35 z? x 3 = 105 z?
- kolacja w formie szwedzkiego sto?u : 15 z? x 3 =45 z?
- ?niadanie w formie jw. : 15 z? x 3 = 45 z?

REASUMUJ?C KOSZT POBYTU / noclegi + wy?ywienie/ - bez obiadów : WYNOSI 195 z?


WA?NE ! na miejscu b?dzie istnia?a mo?liwo?? odp?atnie zamówienia sobie obiadu – ka?dy we w?asnym zakresie.

Ilo?? miejsc noclegowych jest na tyle wystarczaj?ca, ?e Organizatorzy nie przewiduj? kwaterunku osób pod namiotami.

Gdyby jednak byli tacy, którzy uwielbiaj? nocleg w namiocie to cena za rozbicie namiotu za jedn? dob? wynosi 15 z? od osoby.

WA?NE !!!

W zwi?zku z tym, ?e w?a?ciciel O?rodka ?yczy sobie do 20 lutego zaliczk? w wysoko?ci 100z? , uprasza si? wszystkich, którzy przyjm? nasze Zaproszenie o dokonanie tej?e zaliczkowej wp?aty do dnia 15 luty 2015r. jako potwierdzenie uczestnictwa w Rajdzie na konto nr. :
50 1020 5558 1111 1785 0520 0078 z dopiskiem „ RAJD BIESZCZADZKI ”
podaj?c nazwisko, imi? lub nazw? Klubu oraz ilo?? osób bior?cych udzia? w Rajdzie.

WA?NE !

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIA?U W RAJDZIE ZALICZKA NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA.


Wszelkich dodatkowych informacji mo?ecie Pa?stwo otrzyma? dzwoni?c pod nr :

692 838 994 – stanley /RIDERS of IPA Tarnów /

606 992 475 – KAZIMIERZ / BIESZCZADZKIE WILKI/


693 583 388 - WRZASKUN / KNIGHT RIDERS IPA Rzeszów/ lub drog? maillow?

- stanley0601@o2.pl.

- bieszczadzkiewilki@o2.pl

Rajd ma formu?? " ZAMKNI?TY " – ilo?? uczestnicz?cych w Rajdzie osób ograniczona - decyduje kolejno?? zg?oszenia

Organizatorzy nie przewiduj? przyjmowania osób na jeden dzie? z noclegiem.

Ramowy program Rajdu / mo?e ulec zmianie / :

- czwartek / 18 czerwca / - przyjmowanie uczestników Rajdu od godz. 15.00 – rejestracja, przydzia? pokoi, kolacja w formie szwedzkiego sto?u godzinie 18.00 .
Od godziny 19.00 wspólna zabawa przy ?emkowskiej muzyce „ live ”.
- pi?tek / 19 czerwca/ - godzina 10.00 wyjazd grup / 10-12 osób w grupie / co 20 minut na trasy Rajdu , ka?d? grup? poprowadzi osoba znaj?ca tras? i ona te? b?dzie odpowiada? za bezpiecze?stwo osób w grupie. Alternatywny wyjazd autokarem do Pola?czyka / Rejs statkiem po zalewie soli?skim/
- sobota / 20 czerwca/ sytuacja taka sama z tym, ?e grupy zamieni? si? trasami – wyjazd do Pola?czyka nie jest przewidziany.
- niedziela / 21 czerwca/ po ?niadaniu – uroczyste zako?czenie Rajdu – ?ycz?c sobie szerokiej i spokojnej drogi wyje?d?amy do swoich miejsc zamieszkania mówi?c :
do zobaczenia za rok w 2016r. na III Rajdzie Sudeckim.

W sprawie rezerwacji noclegów prosz? kontaktowa? si? li tylko ze stanleyem z RIDERS of IPA Tarnów.

sd
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 22 Listopad 2014, 15:05   

Plakat Rajdowy !

plakat 1.jpg
Plik ściągnięto 55 raz(y) 139,28 KB

plakat2.jpg
Plik ściągnięto 77 raz(y) 112,84 KB

Ostatnio zmieniony przez STAN-ley 11 Grudzień 2014, 00:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 1 Grudzień 2014, 20:55   

Informuj?, ?e na dzie? 01 grudnia 2014r. pozosta?o jeszcze do " zagospodarowania " 33 miejsca noclegowe - dlatego te? prosz? cz?onków Klubu RofIPA Tarnów, tych którzy jeszcze s? niezdecydowani w sprawie udzia?u w Rajdzie o podejmowanie decyzji i ... rezerwacj? noclegów.

Przypominam, ?e Organizatorzy nie przewiduj? noclegów pod namiotami.

sd
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 2 Grudzień 2014, 16:41   

Zapraszam !

http://www.ipakrakow.pl/m...polska,ant.html

http://www.ipa.tarnow.pl/

sd
 
     
Ry?
[Usunięty]

Wysłany: 3 Grudzień 2014, 17:31   

No i posz?o ?adnie dalej w ?wiat, je?eli za tymi informacjami przyjd? kolejni ch?tni na rajd, to trzeba b?dzie uruchomi? pole namiotowe :roll:
 
     
Stanley Orawa
[Usunięty]

Wysłany: 7 Grudzień 2014, 21:21   

Witam wszystkich.
Bardzo prosz? aby?cie nie zapomnieli o GM "Orawa", gdzie na pocz?tek prosz? o rezerwacj? oko?o 10 miejsc, najlepiej w pokojach 2-u osobowych.
Pozdrawiam
Stanley Orawa
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 8 Grudzień 2014, 07:41   

Witam !

My?my o Was nie zapomnieli?my za to Wy zapomnieli?cie o naszym Rajdzie - niestety pokoi na Rajd ju? / na razie / nie ma - wszystkie zarezerwowane, ale ... tak jak napisa?em, ?e my o Was nie zapomnieli?my i macie przydzielony jeden domek 6-osobowy oraz jeden pokój 3-osobowy.
My?l? sobie, ?e w lutym zapewne co? si? jeszcze zwolni. O szczegó?ach porozmawiamy 13-go.

Pozdrawiam sd
 
     
Smyku 1
[Usunięty]

Wysłany: 13 Grudzień 2014, 10:35   

Witam.
BMPnO bedzie w skladzie 10-12 osob. Prezydencie dzieki za rezerwacje. Wstapie do ciebie 20-tego grudnia. A w dniu dzisiejszym od calego Bractwa wielkie 100 lat i wiecej.
Przyjacielu najlepszego.
Pozdrawiam.
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 13 Grudzień 2014, 10:46   

Ju? dzi? cieszymy si? na to Spotkanie.
Dzi?kuj? pi?knie Bractwu za ?yczenia.

Pozdrawiam i do zobaczenia 20-go grudnia - stanley.
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 22 Grudzień 2014, 20:48   

Mi?o mi poinformowa?, ?e podczas trwania Rajdu Salon HARLEY-DAVIDSON® KRAKÓW
Authorized Dealer 7905 - Dragon Sp. z o.o. 30-121 Kraków ul. Bronowicka 11
- wystawi na terenie sta?ego miejsca zamieszkania uczestników Rajdu 5 motocykli H-D w tym 3-4 motocykle testowe, namiot firmowy oraz gad?ety na nagrody.

Za zaanga?owanie w tej sprawie dzi?kuj? ENDIEMU :-D

sd
 
     
kiwaczek
[Usunięty]

Wysłany: 23 Grudzień 2014, 09:13   

Wygl?da to ju? na imprez? masow? :)
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 9 Styczeń 2015, 16:19   

Prosz? zainteresowane osoby o zapoznanie si? z Regulaminem Rajdu zamieszczonym w zak?adce klubowej - dzi?kuj?.

sd
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 15 Styczeń 2015, 01:17   

Dzi?kuj? Angali za zaanga?owanie i pomoc w pracach nad organizacj? II Krajoznawczego Rajdu Motocyklowego - BIESZCZADY 2015.
Na czym ta pomoc i zaanga?owanie polega ? ... zobaczycie ju? niebawem.

sd
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 15 Styczeń 2015, 15:51   

Witam !

Przedstawiam ostateczn? wersj? znaczka rajdowego - BIESZCZADY 2015 - patynowane srebro - wszystkie wypuk?o?ci polerowane.

sd

RAJD 2015.png
Plik ściągnięto 1824 raz(y) 61,58 KB

 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13