Galeria

RIDERS of IPA LE MC POLAND.

2017-06-05

Po konsultacjach trwających ponad rok  z przedstawicielami Klubów LE MC z Polski ,Anglii, Włoch i USA oraz przyjęciem zasad obowiązujących w Klubach Motocyklowych Stróżów Prawa na całym świecie
/ LAW ENFORCEMENT MOTOROCYCLE CLUB – LE MC /

Klub Motocyklowy RIDERS of IPA POLAND , którego członkowie to czynni i emerytowani funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej  oraz osoby posiadające tytuł Honorowy ZASŁUŻONY DLA SEKCJI POLSKIEJ IPA nadany przez Sekcję Polską IPA w ilości nie większej jak 15% stanu osobowego Klubu

– zmienił swój status i przyjął od dnia 02 czerwca 2017 roku oficjalną nazwę :

RIDERS of IPA LE MC POLAND

Jako członkowie Klubu Motocyklowego a zarazem pełnoprawni członkowie Sekcji Polskiej IPA dzielimy wspólny cel jakim jest przestrzeganie prawa i służba społeczeństwu.
Oczekuje się od nas wyższych standardów niż od tych, którym służymy i których chronimy a jednocześnie jesteśmy baczniej obserwowani i oceniani surowiej.

 Każda z naszych prowadzonych akcji rzutuje na reputację Sekcji Polskiej IPA , naszego Regionu , Klubu jako całości i każdego z członków indywidualnie.
Musimy zawsze godnie reprezentować Sekcję Polską IPA , Klub i każdego członka z osobna oraz pozytywnie promować naszą dumę, jedność i szacunek.
Barwy naszego Klubu są tożsame z logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska.
Mottem naszego działania jest maksyma wyrażona w języku esperanto
” SERVO PER AMIKECO „
co znaczy
SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.


Szanujemy wszystkie kluby motocyklowe i ich barwy w zamian oczekujemy takiego samego szacunku dla nas, stawiamy na wzajemną przyjaźń , szacunek i zaufanie.

Członkowie, założyciele Klubu Motocyklowego RIDERS of IPA LE MC POLAND, są pełnoprawnymi członkami Regionu RIDERS of IPA Tarnów, który powstał we wrześniu 2015r. i w tym też roku został zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym m. Krakowa.

 

                                                 President    

RIDERS OF IPA LE MC POLAND

                                             stan - ley