Galeria

SPOTKANIE WIGILIJNE U PRZYJACIÓŁ Z ORŁA BIAŁEGO SOUTHSIDE - 19 grudzień 2013r.

2013-12-20

Dziękując za zaproszenie na Spotkanie Wigilijne pragnę poinformować , że wraz z przedstawicielami naszego Klubu oprócz oczywiście gospodarzy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych m. Dębica na czele z Panem Burmistrzem oraz przedstawiciele Klubu Małopolskiej Grupy Motocykklowej UNLIMITED RIDERS oraz chapteru Rzeszów Klubu Knight Riders Poland.

sd