Zarząd Regionu RofIPA PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU

Przewodniczący Regionu - Stanisław SMOLEŃ
Sekretarz Regionu - Waldemar BUDZIK
z-ca Sekretarza Regionu - Sławomir BROTAJ
Skarbnik Regionu - Bogusław BOŻEK
Członek Zarządu - Zbigniew WOŁKOWICZ


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji - Ryszard KOTLARZ
Członek Komisji - Adam KITAJEWSKI
Członek Komisji - Robert LESZCZYŃSKI