Zarząd Regionu RofIPA PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU

Przewodniczący Prezydium - Stanisław Smoleń
Sekretarz Prezydium - Waldemar Budzik
Z-ca Sekretarza Prezydium - Sławomir Brotaj
Skarbnik - Bogusław Bożek
Członek Prezydium - Szczepan Tokarczyk


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji - Dariusz Piątek
Członek Komisji - Robert Leszczyński
Członek Komisji - Grzegorz Pustuła